Gamebadges

 Vaardigheden in kaart brengen en microcertificaten voor de game-industrie

Het Gamebadges project zal het eerste op competenties gebaseerde open badge ecosysteem in zijn soort ontwerpen, testen en implementeren, gericht op de Europese game-industrie en game-educatie. Het model zal transparant en openbaar zijn en gebaseerd op de solide behoeften van de industrie. WALGA is een van de projectpartners.

Het Gamebadges-project ontleedt beroepen in de game-industrie - van gameontwerp, codering en kunst tot communitymanagement en zakelijke vaardigheden - in duidelijk gedefinieerde competentiedoelen. Een competentiekaart die het volledige scala van beroepen in de game-industrie omvat, zal worden gemaakt met de hulp van experts uit de industrie en opleiders en beschikbaar worden gemaakt voor iedereen om te gebruiken.

Daarnaast zal er een selectie van digitale Open Badges van de in kaart gebrachte beroepen in de game-industrie worden gemaakt voor drie vaardigheidsniveaus - Brons, Zilver en Goud. De resulterende Open Badges kunnen zowel door de industrie als door opleiders worden gebruikt om vaardigheden in het vakgebied te meten en te presenteren. Drie partners zullen ook pilootcursussen voor zilveren badges aanbieden aan gameopleiders en -professionals van Associated Partners.

Omdat de game-industrie een relatief nieuwe sector is, ontbreekt het aan formele standaarden voor beroepen die gangbaar zijn in het veld. Dit heeft geleid tot een situatie waarin titels, termen en taken aanzienlijk kunnen verschillen binnen de sector. Het Gamebadges-project creëert een gestandaardiseerd kader van titels en competenties voor gameontwikkelingsgerelateerde beroepen. Het project dient zowel de game-industrie als het Europese open badge ecosysteem door coherente modellen te creëren voor competentie-gebaseerde open badges.

Het project heeft drie hoofdresultaten:

  1. De competentiekaart van beroepen in de game-industrie - een gratis online hulpmiddel dat voor iedereen toegankelijk is
  2. Open Badges voor beroepen in de game-industrie in drie competentieniveaus (Brons, Zilver en Goud)
  3. Zes pilotcursussen met zilveren vaardigheidsbadges voor gameopleiders en professionals van het Consortium

Het Gamebadges-project loopt van februari 2024 tot januari 2027. Het project wordt gecoördineerd door Metropolia Hogeschool (Finland).

Projectpartners:

 

Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijk die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Neem contact op met

Vul het onderstaande formulier in en ons team helpt je graag verder